Traktamente Porto 2020

Om du ska på tjänsteresa till Porto kan det vara bra att ta reda på aktuellt traktamente för resor till Portugal. Skatteverket reglerar varje år gränsen för traktamente för alla länder i världen. De belopp som är satta för Portugal och övriga länder begränsar det maximala beloppet som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd utan skatteplikt. Vid resa till exempelvis Porto är tanken att traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnader som uppstår i och med resan, exempelvis för restaurangbesök och vardagliga småutgifter.

För 2020 har Skatteverket beslutat om ett maximalt traktamente på 486 svenska kronor per dag för resor till Porto då det är det maximala traktamentet för resor till Portugal. Om du under din resa till Porto även kommer att besöka andra städer i Portugal är traktamentet detsamma även för dessa städer. Däremot om du kommer att besöka närliggande länder i Europa eller andra delar av världen så behöver du även ta reda på aktuellt traktamente för dessa länder.

I Porto, och hela Portugal för den delen, används valutan Euro som betalningsmedel. Innan en resa till Porto kan det vara bra att ta reda på aktuell valutakurs (växlingskurs) för Euro. Valutakoden för Euro är EUR, vilket är bra att veta när du söker aktuell valutakurs för Euro.

Ett tips är att en sökning på Google enligt nedan ger aktuellt värde på 1 EUR inför din resa till Porto.

1 EUR to SEK

Du kan självklart även omvandla andra belopp i Euro till svenska kronor på samma sätt.

10 EUR to SEK

100 EUR to SEK

100 EUR to SEK